POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest kompleksowe określenie działań w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, gromadzonych w związku ze świadczeniem usług bądź sprzedażą produktów, podejmowanych przez Chart – Firma Rodzinna, Bogna Włodawiec z siedzibą w Poznaniu. Korzystając ze strony internetowej www.chart.poznan.pl potwierdzają Państwo akceptację niniejszych warunków bez względu na to, czy zdecydują się Państwo na zarejestrowanie na stronie internetowej Administratora.
Realizując wymogi obowiązującego od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), niniejszym informujemy o obowiązujących zasadach przetwarzania przez Chart – Firma Rodzinna, Bogna Włodawiec z siedzibą w Poznaniu (dalej: Chart – Firma Rodzinna) Państwa danych osobowych:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bogna Włodawiec prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Chart – Firma Rodzinna, Bogna Włodawiec z siedzibą w Poznaniu (61-772) przy ul. Stary Rynek 18/19 NIP: 782-172-97-34, REGON: 302788448.
Z administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez adres e-mail: chart.wlodawiec@gmail.com, telefonicznie pod numerem 618 529 924 lub pisemnie na adres prowadzenia działalności gospodarczej Administratora.

2. Cele przetwarzania i podstawa prawna

Państwa dane osobowe są konieczne do prawidłowego świadczenia usług, a w szczególności do:
• subskrybowania newslettera,
utworzenia i korzystania z profilu,
• dodawania komentarzy,
• sprzedaży produktów,
• zawierania umów,
• świadczenia zamówionych usług,
• marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora,
• marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących,
oraz w celu wypełniania obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.

3. Rodzaje danych

Podstawowy zakres danych potrzebnych do świadczenia usług to:
• imię i nazwisko lub firma,
• PESEL lub NIP,
• adres zamieszkania lub adres siedziby,
• adresy kontaktowe (adres korespondencyjny do korespondencji papierowej, adres email, nr telefonu),
• nr rachunku bankowego.

4. Kategorie odbiorców danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do następujących odbiorców:
• podmiotów współpracujących,
• podwykonawców świadczonych usług,
• innych podmiotów, w stosunku do których zezwalają na to przepisy prawa i zostanie zawarta stosowna umowa pomiędzy podmiotem a Administratorem.

5. Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego dane zostały przetwarzane, a po tym czasie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa nie dłuższy niż 8 lat, a po jego upływie dane będą przechowane w zakresie wymaganym dla ciągłości funkcjonowania programów księgowych.

6. Prawa podmiotów danych

Przysługuje Państwu prawo:
• dostępu do treści danych (art. 15 RODO),
• dostępu do Państwa danych (art. 15 RODO),
• żądania ich sprostowania (art. 16 RODO).
• żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 17 RODO),
• prawo usunięcia po upływie wskazanych okresów (art. 17 RODO),
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych (art. 21 RODO).

7. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Państwa dane są przekazywane dobrowolnie w związku z realizacją określonych celów przetwarzania danych. Część świadczonych przez Administratora usług wymaga przekazania danych osobowych do ich prawidłowej realizacji.

8. Informacja o sposobie przetwarzania danych

Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane.

9. Cookies

Sklep internetowy www.chart.poznan.pl jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (komputera, telefonu, itd.), umożliwiają między innymi korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu, nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych Państwa potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies oraz blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

10. Regulacje końcowe

Jeśli uważają Państwo, że sklep Chart – Firma Rodzinna przetwarza Wasze dane osobowe w niewłaściwy sposób, prosimy o kontakt z Administratorem.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531-03-00
W przypadku konieczności aktualizacji zasad polityki prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na stronie internetowej Administratora. Będziemy informować Państwa o każdej zmianie treści polityki prywatności.